Stiftelsen 

Patientföreningen Stockholms Läns Cancerpatienter bildades i mitten av 1980-talet för att främja psykosocialt stöd och rehabilitering för cancerpatienter och deras närstående. Föreningen övergick i en stiftelse med samma namn år 1990 (i dagligt tal kallad SCaPa). Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Stiftelsen lyder under stiftelselagen och revideras av en auktoriserad revisor. Årsredovisningen finns tillgänglig hos stiftelsen.

Styrelsen

I stiftelsens styrelse ingår personer med bakgrund från Karolinska Universitetssjukhuset, patienter samt andra personer med särskilt intresse för cancervård och rehabilitering. Styrelsen arbetar helt ideellt, några styrelsearvoden har inte utgått sedan stiftelsen grundades.

Uppdraget

Stiftelsen ska medverka till ökad kunskap om de psykosociala och kroppsliga konsekvenserna vid cancersjukdom och dess behandling, bl. a. genom att stödja utvecklingsprojekt med sådan inriktning. En viktig uppgift för stiftelsen är vidare att verka för en utökning av rehabiliteringsmöjligheterna och därmed bidra till att vardagslivet skall fungera så bra som möjligt både för cancerpatienter och för deras närstående. Stiftelsen har också till uppgift att ge ekonomiskt stöd till olika aktiviteter som kan vara till glädje och nytta för cancerpatienter och deras närstående i Stockholms län. Stöd till enskilda patienter ges inte. Under senare år har medel prioriterats för stöd till forskning och utvecklingsprojekt kring rehabilitering under och efter cancersjukdom.

Gåvor och donationer

Stiftelsen har under årens lopp mottagit gåvor, vilket gjort det möjligt att aktivt stärka rehabiliteringen inom cancervården. För att kunna fortsätta med sin verksamhet är stiftelsen beroende av gåvor/donationer och är därför beredd att ta emot, förvalta och använda ytterligare medel. Vill du bidra till verksamheten kan Du sätta in Ditt bidrag på plusgiro 92400-1. Ange gärna Ditt namn och adress och ev. andra uppgifter.

 

/ Styrelsen för SCaPa

© STOCKHOLMS LÄNS CANCERPATIENTER 2018. 

 Läs vår integritetspolicy.